Your servers and hosting in safety
Services The solution for you

Navigation

Cloud

Privátní cloud

Privátní cloud je řešením společnosti Nethost s.r.o. pro poskytování služeb formou IaaS. Toto řešení v sobě integruje všechny přednosti cloud služeb jako je sdílení zdrojů, pružnost, měření skutečného využití a samoobslužnost s tím rozdílem, že je veškerá správa pod absolutní kontrolou vlastníka privátního cloudu. Klíčovou vlastností privátního cloudu je poskytování služeb uživatelům a pružné efektivní reagování na změny v provozu Vašich IT služeb. Privátní cloud se soustřeďuje hlavně na aplikace a poskytování služeb se zaměřením na zvýšení dostupnosti, výkonnosti a pružnosti IT infrastruktury. Jedná se o vysoce automatizovaný prvek, který automaticky řeší výpadky služeb a požadavky, které na něj kladou uživatelé. Díky zvýšené důvěryhodnosti a profesionalitě umožńuje administrátorům soustředit svou pozornost na vysokou dostupnost a proaktivní správu IT.

Charakteristika privátního cloudu

Na privátní cloud můžeme pohlížet ze dvou různých pohledů. Pohledem poskytovatele služeb a pohledem uživatele služeb. Poskytovatel zajišťuje stanovenou výkonnost, dostupnost, bezpečnost a požadovanou elasticitu poskytovaných služeb, zatímco uživatel poskytované služby pouze využívá bez znalosti pozadí a rozsahu provozované infrastruktury. U privátního cloudu jsou klíčovou vlastností sdílené zdroje, tzn že poskytovatel má ve své správě všechny dostupné hw prostředky, fyzické a virtuální zdroje, které rozděluje podle potřeb uživatelům. Zaručena je naprostá izolace prostředků mezi jednotlivými uživateli. Sdílení prostředků umožňuje dynamické rozložení zátěže napříč datovým centrem.

Infrastruktura

Infrastruktura privátního cloudu je schopna reagovat na měnící se potřeby organizace a pružně přizpůsobovat využívané zdroje potřebám služeb. Klient center umožňuje spravovat služby napříč privátním a veřejným cloudem. Díky tomu může být například řešeno dočasné navýšení kapacity zdrojů z prostředků veřejného cloudu, nebo dokonce kompletní přesouvání služeb z cloudu privátního do veřejného a zpět. Klient center umožňuje díky sofistikované správě celého prostředí, detailnímu monitoringu celé infrastruktury a komplexnímu řízení služeb získávat přesné informace o skutečně spotřebovaném a aktuálně využívaném výkonu datového centra. Všechny tyto informace jsou využívány pro chargeback. Díky Privátnímu Cloudu můžete zvýšit výkonnost, dostupnost a bezpečnost vašeho IT, ale také zásadně zvýšit důvěryhodnost a profesionalitu pracovníků IT oddělení.